BLUE LIQUID vesipohjainen pesuliuos

BLUE LIQUID on vesipohjainen liuos, se koostuu erityisistä pinta-aktiivisista aineista

Tehokas ja ympäristöystävällinen BLUE LIQUID pesuneste koostuu erityisistä pinta-aktiivisista aineista, se on myrkytön ja syttymätön. Pesuneste ei vaadi CLP-asetuksen mukaista merkintää eikä se sisällä liuottimia ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).

BLUE LIQUID pesuliuoksen käyttölämpötila 38 °C, tekee osien pesemisestä miellyttävän.

Biologisten mikro-organismien vaikutuksesta öljy ja rasva irtoavat osista, käytetty pesuneste johdetaan laitteessa olevaan säiliöön, jossa öljy ja rasva pilkkoutuvat mikrobien vaikutuksesta biologisessa prosessissa vedeksi ja hiilidioksidiksi. Käytetty pesuneste on helppo hävittää muiden vesipitoisten öljy-vesi-seosten kanssa.

BLUE LIQUID pesunesteet ovat saatavilla myös tiivisteenä, joka laimennetaan vedellä. Yhden 20 litran tiivistekanisterin lisäksi laitteen tankkiin lisätään kraanasta 80 litraa vettä ja näin saadaan 100 litraa käyttövalmista osien pesunestettä.

Blue Liquid sekoitussuhde

Tiivisteenä pesuliuos säästää kustannuksia, varastointi tilaa tarvitaan vähemmän, tyhjiä hävitettäviä/kierrätettäviä kanistereita on vain viidesosa, kuljetuskustannukset alenevat ja samalla säästetään ympäristöä.

LAITE-ESITTELYT ASIAKKAAN LUONA