Biologinen osien pesujärjestelmä puhdistaa osat ilman liuotinta, samalla kun se kunnioittaa käyttäjän terveyttä ja ympäristöä.

BLUELIQUID ja BLUETABLET

Osien pesulaitteessa käytettävä BLUELIQUID on vesipohjainen liuos, se koostuu erityisistä pinta-aktiivisista aineista, se on myrkytön ja syttymätön. Pesuneste ei vaadi CLP-asetuksen mukaista merkintää eikä se sisällä liuottimia ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).

BLUETABLET sisältää mikro-organismeja, jotka regeneroivat nesteen, mikä pidentää säiliössä olevan pesunesteen käyttöikää tehokkaan ja taloudellisen puhdistuksen aikaansaamiseksi.

BLUELIQUID ja BLUETABLET tuotteiden erinomaiset liukenemisominaisuudet tekevät niistä erityisen sopivia raskaille rasvoille, öljyille, liimoille sekä myös maaleille ja musteille.

SRI biologinen osienpesujärjestelmä

SRI biologista osienpesujärjestelmää käytetään teollisuuden kunnossapidossa, korjaamoissa ja laitteiden huollossa, joissa suoritetaan päivittäistä öljyn, lian ja rasvan poistamista osista. Neste sisältää luonnollisia mikro-organismeja, jotka hajottavat mukana kulkeutuvaa öljyä ja takaavat näin puhdistusnesteen pitkän käyttöiän, mikä laskee kustannuksia.

Käytetty pesuneste on helppo hävittää muiden vesipitoisten öljy-vesi-seosten kanssa.

SRI kehittää yrityksille konkreettisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja vaarallisille tuotteille. Tuotteet ovat aitoja teknisiä ratkaisuja, jotka vastaavat tämän päivän vaatimuksia koskien suorituskykyä, terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä. Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat SRI:n arvoja siksi se on ottanut käyttöön täysin integroidun ympäristöjärjestelmän.

Euroopan VOC-liuotindirektiivi

Euroopan VOC-liuotindirektiivin (1999/13/EY) tavoitteena on vähentää merkittävästi liuottimien käyttöä ja VOC-päästöjä ympäristöön ja siten suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä. SRI tuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota VOC-vapaiden sekä VOC-vähennettyjen tuotteiden kehittämiseen ja valmistukseen. Vesipohjaiset puhdistusaineet voivat monissa sovelluksissa korvata liuottimet kokonaan. Useille erittäin haihtuville liuottimille on tarjolla biologisia vaihtoehtoja.

Säästöjä

Kohoavat energiakustannusten ja rajallisten resurssien aikoina energian tehokas käyttö on yhä tärkeämpää kaikilla sektoreilla. Matalissa lämpötiloissa toimivat puhdistusaineet on kehitetty mekaaniseen ja manuaaliseen käyttöön. Ne säästävät energiaa ja poistavat tehokkaasti voimakkaat epäpuhtaudet jo ympäristön lämpötilassa, jolloin pestyt osat ovat nopeammin käytettävissä, tämä lisää joustavuutta tuotantoon.

Biologisen osien pesujärjestelmän ansiosta puhdistus on vaaratonta, kuitenkin puhdistustuloksen säilyessä hyvänä. Kallista ja aikaa vievää vaarallisten aineiden käsittelyä ei ole, pesunestettä ei tarvitse varastoida vaarallisten aineiden varastoon, eikä vaarallisten aineiden koulutusta sekä käyttö- ja käyttöohjeiden laatimista ei tarvita, samalla suojellaan työntekijöiden terveyttä ja ympäristöä.

Hyötysuhde

BLUELIQUID pesuneste on tiiviste, joka laimennetaan vedellä. Yhden 20 litran tiivistekanisterin lisäksi laitteen tankkiin lisätään kraanasta 80 litraa vettä ja näin saadaan 100 litraa käyttövalmista osien pesunestettä. Pesuneste tiiviste säästää kustannuksia, varastointi tilaa tarvitaan vähemmän, tyhjiä hävitettäviä/kierrätettäviä kanistereita on vain viidesosa, kuljetuskustannukset alenevat ja samalla säästetään ympäristöä.

BLUELIQUID pesuneste on dermatologisesti testattu, se on ihoystävällinen mikä tekee osien pesemisestä miellyttävän. Elintarviketeollisuudessa pestyt pinnat voidaan huuhdella vedellä.